Trzymacz drzwiowy – charakterystyka i zastosowanie

0
1695

Drzwi przeciwpożarowe, aby spełniały swoją funkcję w razie pożaru powinny być zamknięte. W przypadku długich ciągów komunikacyjnych w budynkach usługowo handlowych, czy użyteczności publicznej przy codziennej pracy -poprzedzielane korytarze drzwiami stanowią trudność w użytkowaniu. Aby drzwi zgodnie z przepisami mogły być otwarte- należy zastosować elektrotrzymacze magnetyczne.

Czym jest trzymacz?

Przy drzwiach bez odporności ogniowej, można zastosować proste trzymacze mechaniczne. Ich konstrukcja jest formie rygla, mocowanego do podłogi lub ściany. Można obsługiwać je, używając ręki lub nogi. Wbudowana w nie sprężyna powoduje, że zawsze pozostają w gotowości do blokowania drzwi. Ich główna zaletą jest prostota konstrukcji oraz brak potrzeby doprowadzania zasilania.

W sytuacji konieczności wpięcia drzwi w system przeciwpożarowy, z pomocą przychodzą trzymacze elektromagnetyczne. Zbudowane są ze zwory elektromagnetycznej, mocowanej do podłogi lub ściany oraz zwory płytkowej mocowanej do skrzydła drzwiowego.

Cechy trzymaczy a elektrozwory

Trzymacz drzwiowy zasilany jest prądem stałym o napięciu bezpiecznym 12V lub 24V. Siła trzymania dla standardowych drzwi to na ogół od 490N do 1000N. Należy pamiętać, że masa własna drzwi- nie jest wagą jaką potrzebuje elektrotrzymacz do utrzymania ich w pozycji otwartej. Drzwi zawieszone są na dwóch lub trzech zawiasach w związku z czym wymagana siła trzymania jest znacznie mniejsza. Pobór prądu dla takich urządzeń jest w przedziale od 60mA do 100mA.

Elektrotrzymacze występują również w wersjach silniejszych, nieiskrzących a także przeciwwybuchowych.

Elektrozwory są to urządzenia działające odwrotnie do elektrotrzymaczy. Ich zadaniem jest blokowanie dostępu do pomieszczeń lub korytarzy dla osób postronnych. Ich wielkość oraz moc trzymania występuje w różnych zakresach. Mocowane bezpośrednio na ościeżnicy lub powyżej przy pomocy odpowiednich kątowników, umożliwiają wydzielenie dostępu.

Jak działa trzymacz elektromagnetyczny?

Prąd, płynący przez elektromagnes powoduje powstawanie pola elektromagnetycznego, które oddziałuje na zworę, utrzymując drzwi w pozycji otwartej. Każda przerwa w dostarczaniu zasilania sprawia, że oddziaływanie elektromagnetyczne zanika i trzymacz „puszcza” drzwi. Zanik napięcia może być wywołany sygnałem z centralki przeciwpożarowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) lub ręcznie, za pośrednictwem przycisku zwalniającego. Możliwe jest również zastosowanie przycisku klawiszego przy drzwiach w kolorze czerwonym z napisem „zamykanie drzwi” (PZD-01).

W przypadku kontroli dostępu (KD), działanie elektrozwory jest odwrotne – uniemożliwia otwarcie drzwi osobom niepowołanym. W takiej sytuacji, zwolnienie blokady inicjuje sygnał z systemu KD, bezpośrednio od ochrony obiektu lub przy zastosowaniu panelu wyniesionego lub czytnika kart. Jeżeli drzwi objęte KD znajdują się na drodze ewakuacyjnej, elektrozwora musi być podłączona do systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Korzyści ze stosowania trzymaczy elektromagnetycznych

Drzwi przeciwpożarowe stanowiące przegrodę na ciągach komunikacyjnych są najczęściej zdewastowanym elementem obiektów. Ich ciągłe zamykanie, otwieranie, szarpanie czy obijanie przez wielkogabarytowe dostawy prowadzi do szybkiego uszkodzenia oraz wypaczenia skrzydeł.

Najczęściej stosowane podstawianie gaśnic, czy drewnianych kołków jest sprzeczne z przepisami przeciwpożarowymi i może doprowadzić do tragedii a także obciążenia odpowiedzialnością zarządcę obiektu. Stosowanie elektrotrzymaczy przedłuża żywotność drzwi a także ułatwia codzienne funkcjonowanie obiektu. Cena elektrotrzymacza a nowych drzwi przeciwpożarowych jest znacznie mniejsza, a spokój i bezpieczeństwo jest bezcenne.

Akcesoria dodatkowe

Montaż trzymacza można wykonać bezpośrednio na posadzce lub ścianie. Gdy odległość od przegrody jest zbyt duża, można zastosować ramię przedłużające. Dodatkowo elektrzymacze ścienne można z powodzeniem stosować jako podłogowe przy zastosowaniu płyty podłogowej PP w odpowiednim kolorze. Trzymacze oraz akcesoria dodatkowe są dostępne na stronie https://4ti.com.pl/

O czym należy pamiętać?

Pomimo iż montaż trzymacza drzwiowego nie nastręcza specjalnych trudności, należy pamiętać o poborze prądu urządzenia. Do ich wysterowania należy wykorzystać centralkę zamknięć ogniowych (AFG-3, BAZ-04, mcr RS-06 itp.), która następnie wpięta jest do centrali systemu przeciwpożarowego na zadanym obiekcie. Przy doborze centralki zamknięć należy uwzględnić wymagany amperaż zależny od rodzaju oraz ilości stosowanych elektrotrzymaczy.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here