Pytanie to dość często pojawia się na stronach różnych forów budowlanych. Opinie są podzielone, w zależności od tego, kto się wypowiada, czy brukarze, czy specjaliści od ogrodzeń. Nawet sami inwestorzy, którzy już wykonali podobne prace, mają także rozbieżne opinie. Warto przeanalizować ten temat nie tyle pod kątem wad i zalet, ile sytuacji, w których ogrodzenie czy kostka powinno być wykonane jako pierwsze.

Czy są jakieś ogólne zasady?

W przypadku remontów istniejących inwestycji w pierwszej kolejności należy wykonać prace rozbiórkowe. Taka kolejność wynika z kilku istotnych kwestii. Przy rozbiórce np. starego podjazdu unoszący się pył i brud nie zanieczyści nowo postawionego ogrodzenia. I odwrotnie, czyli rozbiórkę starego ogrodzenia należy wykonać przed położeniem nowego podjazdu. Poza tym drobne betonowe części z rozbiórki można także później wykorzystać jako zagęszczenie gruntu. Jednoczesne zaplanowanie prac rozbiórkowych zapewni mniej pracy i oszczędności przy okazji.

Przy nowych inwestycjach warto ogrodzenie wykonać jako pierwsze. Z tym że mowa o ogrodzeniu tymczasowym, zwłaszcza od strony, od której jest wjazd na budowę. Ma ono za zadanie uniemożliwienie wejścia na budowę osób niepowołanych, zabezpieczenie sprzętu budowlanego i samej budowy. Docelowe ogrodzenie części frontowej warto wykonać po zakończeniu budowy domu, gdyż na etapie prac budowlanych ciężki sprzęt, którym trudno manewrować, może je uszkodzić.

Co ma kluczowe znaczenie przy budowie ogrodzenia i podjazdu?

Są wady i zalety każdego z przyjętych rozwiązań. Jest jednak jedna nadrzędna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę inwestorów. Najważniejsze przy budowie podjazdu oraz ogrodzenia są spadki, dzięki którym będzie odpływała woda z posesji. Nadrzędne znaczenie mają dokładne pomiary zarówno spadków na podjeździe, jak i poziomów w linii ogrodzenia. Zgranie tych dwóch kwestii to już połowa sukcesu.

Ogrodzenie i podjazd przy nowej inwestycji

W takim przypadku po dokładnych pomiarach osadza się najpierw słupki i fundament bramy. Jeśli brama ma być automatyczna a furtka z domofonem, co już raczej w większości przypadków ma miejsce, to należy wykonać najpierw okablowanie. Określenie lokalizacji bramy, furtki oraz miejsca na śmietnik w naturalny sposób wyznacza miejsca, w których powinna zostać wyłożona kostka brukowa. Kolejnym kokiem powinno być przygotowanie gruntu pod kostkę i jej wyłożenie, a następnie dokończenie ogrodzenia. Niezależnie czy będą to ogrodzenia metalowe, czy drewniane montaż paneli oraz bramy warto zaplanować po tym, jak sprzęt ciężki (betoniarka, czy ciężarówka z kostką brukową) opuści już plac budowy. Są to najbardziej dekoracyjne elementy ogrodzenia i należy dochować najwyższej staranności, aby nie narazić ich na ryzyko przypadkowego uszkodzenia.

Co w przypadku remontów starszych nieruchomości?

Do tej kwestii należy podejść Indywidualnie. Jeśli jest już podjazd, który spełnia wymogi w kwestii spadków i w opinii specjalisty może nadawać się jako podłoże dla nowej warstwy kostki brukowej to można samą kostkę przywieźć wcześniej na posesję, a wyłożyć po wykonaniu ogrodzenia. Niemniej jednak takie sytuacje wystąpią raczej rzadko. W większości przypadków istniejący podjazd może wymagać rozbiórki. W takiej sytuacji warto zacząć od rozbiórki podjazdu i ustalenia spadków. Ekipa od ogrodzenia będzie miała wtedy ułatwione zadanie przy określaniu poziomu ogrodzenia i jego wykonaniu.

Inna kwestia warta uwzględnienia przed rozpoczęciem robót remontowych to fakt, że aktualnie produkowane ogrodzenia kute, czy też panelowe będą różniły się wymiarami od starszych ogrodzeń. Jeśli kostkę kładziemy na istniejącym już podjeździe i jeśli nawet brama została osadzona w tym samym miejscu, to furtka odsunięta kilka przęseł od niej (chociażby z racji montażu bramy przesuwnej) nie zgra się z wcześniejszym dojściem do niej. Jest więc sensowne wykonanie najpierw ogrodzenia, a potem dostosowanie brukowanych ścieżek. Rozwiązanie to ma także jedną, dość praktyczną zaletę. Nowe ogrodzenie zapewne lepiej uchroni kostkę brukową zdeponowaną na posesji przed potencjalną kradzieżą.

Kiedy kolejność ma szczególne znaczenie?

W przypadku posesji niestandardowych np. ze znacznym spadkiem nachylenia terenu. Wtedy ogrodzenie stanowi niejako murek oporowy dla kostki brukowej. Powinno być więc wykonane bezwzględnie w pierwszej kolejności. Przyjęcie kolejności odwrotnej może niepotrzebnie poluzować elementy kostki brukowej znajdujące się na obrzeżach.

Podsumowując, jest cała masa inwestorów, którzy budowali (lub mieli wcześniej) ogrodzenie, a ułożenie kostki brukowej było krokiem kolejnym. Podobnie jak jest wielu inwestorów, którzy stawiali ogrodzenie po wyłożeniu kostki brukowej. Poza pewnymi wyjątkami, przy dobrej ekipie, niezależnie od tego, jak się zabrać do tego tematu, to finalnie przedsięwzięcie powinno zakończyć się sukcesem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here